Bærtua barnehage er en privat barnehage, som er lokalisert til Saarela boligfelt.

Kontaktinformasjon

Daglig leder / styrer: Mona Skanke
Elveringen 1, 9700 Lakselv
Tlf. 47 80 02 59
Tlf. 78 46 22 88
Fax. 78 46 22 89
Send e-post
Hjemmeside

Åpningstider

Kl. 07.00 – 16.30 mandag - fredag.

Foreldrebetaling

Private barnhager fastsetter selv sin foreldrebetaling, kontakt barnehagen om dette.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist for aksjonærer i barnehagen er 1.mars.

Porsanger kommune har samordnet opptak i kommunale og private barnehager med søknadsfrist 1. mars hvert år.