Billefjord sjøsamiske barnehage er en 1-avdelings barnehage. Driftsspråket i barnehagen er samisk, men der ikke et krav at foresatte skal beherske samisk.

Barnehagen tar imot barn i aldersgruppa 1 - 6 år. Hovedmålet for barnehagen er å revitalisere og styrke bruken av samisk språk samt å formidle sjøsamisk kultur, levemåte og verdier. Dette gjøres gjennom lek og i alle rutinesituasjoner i løpet av dagen.

Kontaktinformasjon

Styrer: Tove Amundsen
9710 Indre Billefjord
Tlf. 92 63 57 99
Send e-post

Åpningstider

Kl. 07.30 - 16.30 mandag - fredag.

Barnehagen har vanligvis sommerstengt i 4 uker.

Foreldrebetaling

I henhold til kommunale satser.

Søknadsfrist og opptak

Porsanger kommune har samordnet opptak i kommunale og private barnehager med søknadsfrist 1. mars hvert år.