Ájanas mánáidgárdi / Ájanas barnehage er en 1-avdelings barnehage der dagligspråket er samisk.

Ájanas barnehage har 16 barn i alderen 1 - 6 år. Hovedmålet for Ájanas barnehage er å styrke bruken av samisk språk samt å formidle samisk kultur, levemåte og verdier. Dette gjøres gjennom lek og i alle rutinesituasjoner i løpet av dagen.

Kontaktinformasjon

Helsetunveien 5, 9700 Lakselv
Tlf. 90 74 99 84
Send e-post

Åpningstider

Kl. 07.00 - 16.30 mandag - fredag.
Barnehagen har vanligvis sommerstengt i 4 uker, noe som avgjøres i samarbeidsutvalget hvert år.

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling er i hht. nasjonal makspris satt av regjeringen. Denne finnes til enhver tid oppdatert på UDIR sine sider.
Betaling for kost kommer i tillegg.

Søknadsfrist og opptak

Porsanger kommune har samordnet opptak i kommunale og private barnehager med søknadsfrist 1. mars hvert år.