Lakselv barnehage eies og drives av Porsanger kommune. Barnehagen ble startet opp i 1974 og er godkjent for inntil 68 plasser.

Barnehagen har 4 avdelinger, hvorav 3 er i bruk. «Grønnrommet» er en småbarnsavdeling for 1-2 åringer, «Blårommet» er avdeling for barn fra 2 – 6 år og «Rødrommet» er storbarnsavdeling for barn fra 3 – 6 år. «Bamsestua» brukes til felles aktiviteter i barnehagen.

I Lakselv barnehage prioriterer vi utelek i det store, varierte uteområdet som barnehagen disponerer, og som gir barna anledning til å bli glad i å være ute.

Lakselv barnehage sin visjon GLEDE - OMTANKE – TRYGGHET.

Kontaktinformasjon

Styrer: Marit Lisbeth Stranden.
Kirkeveien, 9700 Lakselv
Tlf. 95 03 70 69
Send e-post

Åpningstider

Lakselv barnehage har åpent alle hverdager kl. 07.00 – 16.30.

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling er i hht. nasjonal makspris satt regjeringen. Denne finnes til enhver tid oppdatert på UDIR sine sider.
Betaling for kost kommer i tillegg.

Søknadsfrist og opptak

Porsanger kommune har samordnet opptak i kommunale og private barnehager med søknadsfrist 1. mars hvert år.