Kontaktinformasjon

Rektor: Tove Amundsen  
9710 Indre Billefjord

Meld fra om skolemiljø

Som elev eller foresatt kan du melde direkte tilMeld fra!
skolen dersom
du som elev eller barnet ditt
har opplevd eller opplever mobbing eller krenkende
hendelser på skolen.