Kontaktinformasjon

Rektor: Kirstin Eliassen tlf. 95 42 73 47
9716 Børselv

Send epost

Meld fra om skolemiljø

Som elev eller foresatt kan du meldeMeld fra!

direkte til skolen dersom du som elev eller barnet

ditt har opplevd eller opplever mobbing

eller krenkende hendelser på skolen