A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Lakselv ungdomsskole

Lakselv ungdomsskole

Lakselv ungdomsskole er en skole med omlag 140 elever fordelt på 8. - 10. trinn.

Kontaktinformasjon

Rektor: Reidunn Hesjevik tlf. 98 82 66 04
Kirkeveien 26, 9700 Lakselv

Meld fra om skolemiljø

Som elev eller foresatt kan du Meld fra!

melde direkte til skolen dersom du som elev

eller barnet ditt har opplevd eller opplever mobbing

 eller krenkende hendelser på skolen