Lakselv barneskole[1]_500x281
Lakselv barneskole

Sommeråpent SFO Vindvotten

SFO Vindvotten har sommeråpent i uke 26 og i uke 33.

Kommunestyret vedtok 11. april at det SFO Vindvotten skal ha sommeråpnet i 3- 4 uker dersom det er flere enn 10 barn som har meldt inn behov. Fristen for å gi tilbakemelding på behov var 1. mai. På bakgrunn av dette vil SFO Vindvotten ha sommeråpent i 2 uker på Porsangerstua. 

Kontaktinformasjon Vindvotten SFO

Daglig leder:  Anne Britt Føleide Hansen
Tlf: 41 24 25 15
Send e-post
Telefon base: 97 13 87 28

I Billefjord er SFO lokalisert i barnehagen.

Kontaktinformasjon Billefjord SFO

Styrer: Tove Amundsen
9710 Indre Billefjord
Send e-post

Åpningstider

SFO legger opp sin åpningstid etter grunnskolens timeplan, og har tilbud fra kl. 07.00-16.15.

Foreldrebetaling

Satser for foreldrebetaling

Hvor stor plass Antall dager pr. uke Pris pr. mnd. Kost pr .mnd.
60 % 3 kr. 1.560,- kr. 150
100 % 5 kr. 2.600,-

kr. 240

Det er muligheter for kjøp av dagsplass og dette koster kr. 240,-,-
Det gis 30% søskenrabatt på disse satsene.

Søknadsskjema finner du her