Kontaktinformasjon:

Rektor: Knut Johnny Johnsen tlf. 97 59 80 21
Skoleveien, 9700 Lakselv
Send e-post

Kontaktlærer

Finn din kontaktlærer her

Foreldrerådets arbeidsutvalg

Send e-post

Meld fra om skolemiljø

Som elev eller foresatt kan du melde

direkte til skolen dersom du som elev eller barnetMeld fra!

ditt har opplevd eller opplever mobbing

eller krenkende hendelser på skolen.